MT PROJECT Sp. z o.o. Sp. K., mając na względzie:
kluczową rolę informacji i jej ochrony dla realizacji celów realizowanych przez Spółkę
konieczność zapewnienia zgodności działalności Spółki z obowiązującymi przepisami,
dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług,

wdrożyło Politykę ochrony danych, utworzoną jako zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych, a w szczególności danych osobowych, w ramach działalności Spółki.

Wdrożenie Polityki ochrony danych ma na celu podniesienie i utrzymanie odpowiedniego do oczekiwań naszych Klientów poziomu zabezpieczenia informacji, a także zapewnienie instytucji powołanych do kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, że Spółka w sposób szczególny
troszczy się o zachowanie zgodności wszelkich działań w powyższym obszarze z przepisami prawa.

Wdrożenie Polityki ochrony danych w Spółce ma gwarantować, że:
wszelkie działania podejmowane przez pracowników Spółki oraz inne podmioty działające na jej rzecz będą zgodne z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
zachowana zostanie ciągłość i efektywność procesów realizowanych przez Spółkę oraz ciągłość kluczowych procesów informacyjnych wspierających podstawową działalność usługową,
ryzyko ujawnienia lub utraty danych, w szczególności danych przetwarzanych w Spółce będzie zminimalizowane do poziomu ryzyka akceptowalnego,
Spółka zachowa dobry wizerunek, wykazując szczególną dbałość o bezpieczeństwo informacji własnych i powierzonych.

Polityka ochrony Danych MT Project